rắn bột đá

Rắn chiêu tài,tăng cường tài vận FE109

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 11cm x 23 cm. + Khối lượng: 1.4 kg. + Ý nghĩa: may mắn về tuổi tác, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc luôn thuận lợi,

Rắn chiêu tài,tăng cường tài vận FE114

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 24.5 cm. + Khối lượng: 1.3 kg. + Ý nghĩa: may mắn về tuổi tác, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc luôn thuận

Rắn chiêu tài vàng,thu hút tài vận dồi dào FE105

2,030,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 13cm x 16 cm. + Khối lượng: 1.5 kg. + Ý nghĩa: tạo nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc luôn thuận lợi, vượt qua mọi khó

Rắn tụ bảo,thu hút tài vận dồi dào FE113

1,421,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rắn bột đá giả gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 7.5cm x 25 cm. + Khối lượng: 1 kg. + Ý nghĩa: may mắn về tuổi tác, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc luôn thuận lợi,